Công cụ thống kê blog có những gì?

Số lượt xem hôm nayTò mò chút, mình cũng lục tung từng tùy chọn trong trang quản lý blogger.
Tab thống kê có những gì nhỉ?
Thống kê tổng quan cho bạn biết:
  • Số lượt xem hôm nay
  • Số lượt xem hôm qua
  • Số lượt xem tháng trước
  • Lịch sử số lượt xem toàn thời gian
  • Nguồn lưu lượng truy cập
  • Thống kê theo bài đăng
  • Bản đồ truy cập trên toàn thế giới

Với những thông kê đó giúp bạn dễ dàng nắm được đầy đủ các thông tin, từ đó có kế hoạch phát triển blog hợp lý.
Thói quen của mình hằng ngày cũng rất thích xem thống kê. Sẽ vui biết mấy nếu 1 ngày bạn có 1.000.000.... lượt truy cập.
Chúc bạn thành công~

No comments